Obecná ustanovení

Společnost:

Sídlo – fakturační adresa:

Ariana perské koberce s.r.o.

Partyzánská 188/7a

170 00  Praha 7 – Holešovice

 

Provozovna –  Uzavřena

Ariana perské koberce s.r.o.

Partyzánská 188/7a

170 00  Praha 7 – Holešovice

 

Společnost je zaregistrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 190008

 

IČ:     031 45 956

DIČ:     CZ 031 45 956

Tel.:    608 256 828

Mobil.:     608256828

E-mail:     info@ariana-koberce.cz

 

Ustanovení Kupující objednávkou akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží tak, jak bylo stanoveno prodávajícím. Jsou pro obě strany závazné, pokud nebylo stanoveno jinak. Není-li  mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva písemnou formou, dodá prodávající zboží na základě údajů elektronické objednávky při první registraci zákazníka, která je doručena prostřednictvím elektronické pošty.

 

Předmět objednávky

Předmětem objednávky – kupní smlouvy jsou pouze položky uvedené v objednávce.

Budou obsahovat rozměry, barvy, ceny a ostatní údaje uvedené na stránkách www.ariana-koberce.cz. Společnost Ariana perské koberce s.r.o. se zavazuje, že svým odběratelům dodá bezvadné zboží v souladu se specifikacemi nebo vlastnostmi, obvyklými pro daný druh zboží. U ručně vázaných koberců si vyhrazuje právo na možnost nestejnoměrného probarvení, délky vlasu, asymetrie vzoru, malé odchylky velikosti koberce. Uvedené jevy jsou typickými znaky  ručně vázaných koberců.

 

 

Místo plnění

 

Místem plnění je skladová provozovna Ariana perské koberce s.r.o. V případě osobního odběru je kupující povinen předložit doklad o zaplacení hodnoty zboží. Jiná osoba se prokáže zplnomocněním kupujícího, které bude vystaveno na jméno a platný OP osoby pověřené.

 

 

Objednávka zboží – uzavření kupní smlouvy

Elektronická objednávka – návrh kupní smlouvy,  je podmíněna vyplněním veškerých předepsaných údajů. Smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Obdržená objednávka bude potvrzena  e-mailem (bude-li uveden),  nebo prostřednictvím SMS (bude li vyžádána).

Prodávající je oprávněn vyžádat si od kupujícího potvrzení objednávky v případě neobvykého množství zboží, výše ceny, nákladů na přípravu, vzdálenosti atd. Nebude-li tímto způsobem objednávka autorizována, považuje se za neplatnou.

Vyskytne-li se při zpracování objednávky zboží systémová chyba, vyhrazuje si Ariana perské koberce s.r.o. právo objednávku stornovat.

 

 

Cena zboží a placení

Ceny uvedené na stránkých www.ariana-koberce.cz jsou platné v okamžiku sjednání. Kupní cena je považována za zaplacenou připsáním v celé výši za dodané zboží na běžný účet prodávajícího. Částku lze též uhradit v hotovosti v poklaně provozního skladu. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo na zboží až do jeho úplného zaplacení.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je též daňovým dokladem. Pokud není dohodnuto jinak, kupující si může převzít zboží až po jeho úplném zaplacení.

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání.

 

 

Způsob platby

 

Bankovním převodem na účet prodávajícícho.

Kupující obdrží e-mailem potvrzení objednávky, ve kterém je uvedeno číslo účtu   a variabilní symbol, pod kterým má být úhrada provedena.

Po připsání částky na účet bude zboží odesláno zákazníkovi v běžné dodací lhůtě.

Platba Hotově při dovozu na dobírku.


 

 

Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za pomínek dodržení všech podkladů,

které jsou nutné pro včasné vyřízení objednávky. Prodávající se zavazuje zboží vyexpedovat nebo předat dopravci do 10 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, pokud zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi, které prodávající nezavinil.

Nebude-li objednané zboží skladem a termín dodání delší jak 14 dnů, bude odběratel informován  e-mailem (bude-li uveden) nebo telefonicky (bude-li uveden).

 

 

Dopravní podmínky

GLS  - Balíková služba. Zboží bude doručeno na adresu, uvedenou v objednávce. Doprava je zdarma.

Osobním odběrem dle předchozí domluvy

 

Ochrana osobních dat

Evidované údaje zákazníků jsou výhradně použity pro konkrétní obchodní případ – nákup zboží v tomto internetovém obchodě. Evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně ani nejsou jinak zpracovány pro marketingové účely.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

 

 

Záruka a servis

 

Záruční doba na objednané zboží začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávky. Záruka na dodané zboží je 24 měsíců.

Reklamace kupujícího bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Záruka se nevztahuje na zboží, které je opotřebeno jeho obvyklým užíváním (závady vzniklé nešetrným nebo nevhodným zacházením, mechanickým poškozením). Při čištění koberců budou respektovány zásady čištění ručně vázaných koberců.

Pokud kupující zjistí závady při převzetí zboží, musí tyto sdělit vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží na adresu prodávajícího, který po vzájemné dohodě dopraví zboží na vlastní náklady zpět do svého provozního skladu Ariana perské koberce s.r.o. Balíky na dobírku prodávající od kupujíciho nepřevezme.

 

Dle charakteru vady má kupující následující práva:

jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádně a včasné odstranění vady nebo právo na výměnu zboží.

jde li o vadu neodstranitelnou, která brání řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu, text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.